Κοινωνια

Κοινωνια

Άρθρο του Νίκου Μαυροματίδη, χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων, πρώην διευθυντή της Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Ιδιωτικών Αεροπλάνων της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης.

Κοινωνια

Δυνάμει του άρθρου 1438 ΑΚ ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Το διαζύγιο είναι η λύση της σύμβασης του γάμου και πρακτικά της εγγάμου συμβιώσεως ενός ζευγαριού, που επιλέγεται από τους συζύγους σε περίπτωση συνεχών διενέξεων και πλήρους παρατεταμένης ασυνεννοησίας μεταξύ τους, η οποία περαιτέρω μπορεί να στηρίζεται σε βαθύτερα κλονιστικά γεγονότα του γάμου.

Κοινωνια

Όλοι μας λίγο ή πολύ είτε είμαστε οι ίδιοι γονείς είτε μέσα από συζητήσεις με άλλους γονείς, έχουμε βρεθεί στο δίλημμα να επιλέξουμε ή έστω να σκεφτούμε την πιθανότητα της φοίτησης σε ένα ιδιωτικό ή σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τόσο οι υποστηρικτές της μιας πλευράς, όσο και αυτοί της άλλης σίγουρα κρύβουν πολλούς άσσους στο μανίκι τους και είναι έτοιμοι να τους βγάλουν, οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να στηρίξουν τις απόψεις τους. Ο λόγος;

Κοινωνια

 

Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;


Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Κοινωνια

Η Αερολέσχη Θεσσαλονίκης (ΑΛΘ), είναι μια μεγάλη συντροφιά ανθρώπων που τους έφερε κοντά η αγάπη τους για την πτήση, το αεροπλάνο, τον αεραθλητισμό και τον εθελοντισμό.